Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English

Yhteiskuntatilastotiede

Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos on Suomen ainoa yhteiskuntatilastotieteeseen erikoistunut yksikkö. Monitieteinen laitos on Suomen suurin omalla alallaan sekä tutkimuksellisesti ja koulutuksellisesti maan johtava yksikkö.

Yhteiskuntatilastotieteen opinnot soveltuvat kaikille tilastotieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

Alan tutkimuksen erityispiirteenä on sovellusten tiivis yhteys käytäntöön ja tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin myös kansainvälisellä tasolla.

  • No labels