Skip to end of metadata
Go to start of metadata
The evaluation wiki site is updated and available at http://wiki.helsinki.fi/display/evaluation2011

HUOM! Näitä sivuja ei enää päivitetä (alkaen 22.10.2010). Arviointiin liittyvät ajankohtaisasiat, ohjeistus sekä muut tiedotteet englanninkielisellä sivustolla (ks. linkki yllä). Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arviointi

Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arviointi toteutetaan strategiakaudella 2010-2012 niin, että tulokset ovat käytettävissä seuraavan strategiakauden suunnittelussa. Arvioinnin tehtävänä on edistää yliopiston tutkimusta, sen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykykä ja kehittää tohtorikoulutusta. Arviointi toteutetaan niin, että sen perusteella voidaan osoittaa varoja tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen strategiseen kehittämiseen.

Keitä arviointi koskee

  • Arviointi on vapaaehtoinen ja siihen osallistutaan tutkijayhteisöinä
  • Arviointiin osallistutaan itse valitussa kategoriassa (viisi kategoriaa)
  • Arvioinnin yhteydessä tuotetaan TUHAT -tutkimustietojärjestelmän perusteella myös koko yliopiston kattava analyysi julkaisuaktiivisuudesta, julkaisukanavista ja vaikuttavuudesta. Tältä osin arviointi koskee kaikkia.

Mihin arvioinnilla pyritään

Yliopisto tekee arvioinnilla näkyväksi laaja-alaisesti tutkimustaan ja etsii uusia keinoja vahvistaa tutkimuksensa kansallista ja kansainvälistä menestymistä.
Arvioinnin suunnittelussa lähtökohtana on ollut se, että ei ole vain yhtä tapaa todentaa monialaisen kansainvälisen tutkimushuippuyliopiston tutkimusaktiivisuutta ja korkeatasoisuutta, vaan on tarpeen tunnistaa ja tunnustaa myös tutkimusalojen omat lähtökohdat.


AJANKOHTAISTA
TIEDOTUS

Lisätietoja

Seppo Saari, projektipäällikkö
Rehtorin kanslia, tutkimus- ja opintoasiat
Yliopistonkatu 4, h. 329B, 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 09 - 191 21718, 050 - 310 2712  s-posti: seppo.o.saari@helsinki.fi

Eeva Sievi, asiantuntija
Rehtorin kanslia, tutkimus- ja opintoasiat
Yliopistonkatu 4, h. 329, 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 09 - 191 21703, 050 - 317 5090  s-posti: eeva.sievi@helsinki.fi

Minna Frimodig, asiantuntija
Rehtorin kanslia, opintoasioiden yksikkö


Labels
  • None