mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valmistuminen

(warning) Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijat noudattavat Valtiotieteellisen tiedekunnan valmistumisohjeita, jotka löytyvät täältä.

Kandidaatin tutkinto

Pyydä kokonaisuusmerkinnät

  1. Pääaineen perus- ja aineopinnot kokonaisuudeksi (ks. ohjeet)
  2. Muut opinnot kandintutkinnossa kokonaisuudeksi (merkintä pyydetään samalta henkilöltä kuin pääaineen kokonaisuus)
  3. Sivuaineen kokonaisuusmerkinnät pyydetään ko. aineen laitokselta (pl. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus, jonka merkintä pyydetään Petri Olalta (matematiikka pääaineena) tai Sirkka-Liisa Varviolta (tilastotiede pääaineena))

(warning) Huomaa, että kaikki kokonaisuuksiin sisältyvät suoritukset tulee olla suoritettuina kokonaisuusmerkintää pyydettäessä!

Toimita todistuspyyntö tiedekuntaan

Maisterin tutkinto

Pro gradun hyväksyminen

Katso ohjeet täältä kohdasta Tutkielman palautus ja tarkastus.

Pyydä kokonaisuusmerkinnät

  1. Pääaineen syventävät opinnot kokonaisuudeksi (ks. ohjeet)
  2. Muut opinnot maisterin tutkinnossa kokonaisuudeksi (merkintä pyydetään samalta henkilöltä kuin pääaineen kokonaisuus)
  3. Sivuaineen kokonaisuusmerkinnät pyydetään ko. aineen laitokselta (mikäli maisterin tutkintoon tulee sivuainekokonaisuus) (pl. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus, jonka merkintä pyydetään Petri Olalta (matematiikka pääaineena) tai Sirkka-Liisa Varviolta (tilastotiede pääaineena))

(warning) Huomaa, että kaikki kokonaisuuksiin sisältyvät suoritukset tulee olla suoritettuina kokonaisuusmerkintää pyydettäessä!

Toimita todistuspyyntö tiedekuntaan

  • No labels