mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erikoistumislinjat maisterin tutkinnossa

Erikoistumislinjojen vastuuhenkilöt on mainittu kunkin linjan jälkeen. Osalla linjoista on erikseen nimetyt HOPS-vastuuhenkilöt, jotka hoitavat linjan opiskelijoiden HOPS-ohjauksen.

 

     

 

 

 

 

  • No labels