mathstatHenkilökunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen henkilökunta-alue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erica Runolinna

Koulutussuunnittelija
Utbildningsplanerare
Education Coordinator

 

  

Yhteystiedot

Huone: C329
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 51502
Sähköposti:

Opinto-asiat: mathstat-info 'at' helsinki.fi
Muut asiat: erica.runolinna 'at' helsinki.fi

Kontaktinformation

Rum: C329
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 51502
Epost:

Studierådgivning: mathstat-info 'at' helsinki.fi
Övriga ärenden: erica.runolinna 'at' helsinki.fi

Contact information

Room: C329
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-2941-51502
Email:

Study counselling: mathstat-info 'at' helsinki.fi
Other matters: erica.runolinna 'at' helsinki.fi

  • No labels