Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hallinto

Hallintohenkilökunta

Toimistopäällikkö Hannu Honkasalo:

 • Laitoksen hallinnosta vastaava henkilö (opinto-, talous- ja henkilöstöhallinto)
 • Esittelijä laitoksen johtajalle ja laitosneuvostolle
 • Laitoksen tila-asiat
 • Tapaturmayhteyshenkilö
 • Opintoasioista mm. seuraavat: Matematiikan opintojen hyväksiluku, matematiikan perusopintokokonaisuudet, opiskelijavaihto, JOO-asiat, vastaavuustodistukset aineenopettajan pätevyyttä varten

Taloussuunnittelija Aija Hannila:

 • Talouden suunnittelu ja seuranta
 • Budjetointi
 • Talousasioiden tiedotus, ohjeistus ja neuvonta
 • SAP (laskut, raportointi, neuvonta)
 • Hankintavastaava
 • Sähköpostilistojen ylläpito

Henkilöstösuunnittelija Satu-Maija Meldo:

 • Henkilöstöasiat
 • Apurahat, palkkiot
 • Matkustus
 • Tapaturmayhteyshenkilö
 • TUHAT- & SOLE -yhdyshenkilö
 • SAP-neuvonta
 • Siviilipalvelusasiat

Opintoasiainsuunnittelija Terhi Hautala

 • Opintoneuvonta / Study counselling (erityisesti aineenopettajan linjan opiskelijat)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, aineenopettajan koulutus) ja Etappi-seuranta
 • Uusien opiskelijoiden orientointi, ohjaajatuutorointi
 • Opetuksen kehittäminen
 • Aineenopettajan koulutus
 • Pienryhmäohjaajien rekrytointi ja koulutus

Koordinaattori Elvira Hyvönen:

 • Opintoneuvonta / Study counselling (erityisesti yleisen linjan opiskelijat)
 • HOPS-ohjaus ja Etappi-seuranta (kandivaihe, matematiikan yleinen linja)
 • International Students
 • Verkkosivujen päivitys/viestintä
 • Flamma-intranet (pääkäyttäjä)
 • Ovikyltit / Door tags
 • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
 • European Mathematical society

Opintoasiainkoordinaattori Erica Runolinna:

 • European Mathematical Society Finance
 • Opinto-asiat
 • Laitostiedottaja
 • Verkkosivujen päivitys
 • Weboodin-ja Oodin pääkäyttäjä
 • Kielenkäännökset englanti, ruotsi
 • Yleistenttijärjestelyt
 • Opintosuoritukset ja kokonaisuudet
 • Kypsyysnäytteet

Siviilipalvelusmies Markus Järvelä

 • Opintosuoritukset
 • Kandivaiheen kypsyysnäytteet
 • Yleinen neuvonta
 • Kahvimyynti

ATK-asiantuntija Martti Nikunen:

 • Käyttöluvat
 • ATK-hankintayhdyshenkilö
 • Luokan C128 varaukset

Laitosneuvosto / Department Council

Kokoonpano (varajäsen)

 • prof. Mats Gyllenberg, laitoksen johtaja
 • prof. Kari Astala (prof. Juha Oikkonen)
 • prof. Matti Lassas (prof Samuli Siltanen)
 • prof. Pentti Saikkonen (prof. Jukka Corander)
 • prof. Eero Saksman (prof. Antti Kupiainen)
 • opintoasiainsuunnittelija Terhi Hautala (hlöstösuunnittelija Satu-Maija Meldo)
 • yliop.leht. Petri Ola (yliop.leht. Ilkka Holopainen)
 • tohtorikoulutettava Teemu Saksala (tohtorikoulutettava Petri Tuisku)
 • yliop.leht. Sirkka-Liisa Varvio (yliop.leht. Dario Gasbarra)
 • Toni Karvonen (Noora Nuutinen)
 • Jaakko Räsänen (Santeri Horttanainen)
 • Sami Kauppinen (Joonas Turunen)
 • Tuomas Salonen (Hanna Joronen)

Seuraavat kokoukset / Next Department Council meetings

11.8., 8.9., 13.10., 3.11., 1.12., 17.12.2015

Laitosneuvoston kokousten pöytäkirjoja

Pöytäkirjat tulevat näkyviin verkkosivulle kun pöytäkirjan tarkastajat ovat ne hyväksyneet

Pöytäkirjat syyslukukaudesta 2012 alkaen

Hallintojohtajan 10.9.2012 tekemän päätöksen mukaan pöytäkirjoja ei saa julkaista avoimilla verkkosivuilla. Siksi yo. linkin toimiminen edellyttää, että kirjaudut tälle sivulle sivun ylälaidassa.

2012

31.1. 28.2. 3.4. 15.5. 29.5.

2011

1.2. 1.3. 5.4. 3.5. 31.5. 21.6. 6.9. 11.10. 29.11. 13.12.

2010

2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 8.6. 7.9.
5.10. 9.11. 23.11. 7.12.

Johtoryhmän kokousten pöytäkirjoja

2009

2.2. 2.3. 30.3. 1.6. 10.8. 7.9. 29.9. 26.10. 30.11. 22.12.

2008

14.1. 4.2. 3.3. 31.3. 28.4. 26.5. 30.6. 11.8. 1.9. 29.9. 10.11. 1.12. 15.12.

2007

15.1. 5.2. 5.3. 2.4. 7.5. 4.6. 13.8. 3.9. 1.10. 29.10. 3.12. 17.12.

2006

9.1. 30.1. 6.3. 10.4. 8.5. 29.5. 7.8. 28.8. 25.9. 23.10. 20.11. 18.12.

2005

4.1. 31.1. 28.2. 18.3. 25.4. 30.5. 8.8. 5.9. 3.10. 31.10. 28.11. 19.12.

2004

5.1. 2.2. 8.3. 5.4. 10.5. 24.5. 7.6. 25.8. 6.9. 4.10. 1.11. 22.11. 20.12.

 • No labels