Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hallinto

Yliopistopalvelut laitokselle (YPA)

YPA palvelukoordinaattori vaihtuu: Arja Laakso siirtyy 27.3 keskustakampukselle. Uutena koordinaattorina aloittaa Päivi Lindeman 11.4. Tiedote Flammassa


Matematiikan ja tilastotieteen laitosta palveleva YPA henkilöstö (talousasiat, henkilöstöasiat ja yleishallinto)  Exactumin A-siiven käytävä:
projektikirjanpitäjä Paula Bolanos,  HR-koordinaattori Johanna Hietikko, palvelukoordinaattori Arja Laakso, controller Johanna Jaako, sihteeri  Minna Lauri ja hallintopäällikkö Pirjo Mulari

Flamma: Exactumin lähipalvelutiimin jäsenet ja tehtävät

Henkilöstökoordinaattori Johanna Hietikko:

 • Henkilöstöasiat
 • Apurahat, palkkiot
 • Tapaturmayhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Inkeri Sundqvist (toimii Terhi Hautalan perhevapaan sijaisena)

 • Opinto-ohjaus / Study counselling (erityisesti aineenopettajankoulutus)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, aineenopettajan koulutus)
 • Lisäaikahakemukset (erityisesti aineenopettajankoulutus)
 • Uusien opiskelijoiden orientointi
 • Aineenopettajan koulutus

Koordinaattori Elvira Hyvönen:

 • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
 • European Mathematical society
 • Verkkosivujen päivitys/viestintä
 • Flamma-intranet (pääkäyttäjä)
 • ATK-yhdyshenkilö
  • Käyttöluvat
  • Kiintiöiden hallinnointi ja seuranta
  • Sähköpostilistat

Koulutussuunnittelija Erica Runolinna:

 • Opinto-ohjaus / Study counselling (erityisesti matematiikan opiskelijat)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, matematiikan yleinen linja)
 • Lisäaikahakemukset (erityisesti matematiikan opiskelijat)
 • Pro gradut
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma ja Life Science Informatics maisteriohjelma

Sihteeri Minna Lauri (minna.lauri@helsinki.fi, p. 02941 50363)

 • Toimistotarvikkeet
 • Yleishallinto

Palvelukoordinaattori Arja Laakso (arja.laakso@helsinki.fi, p. 02941 22990)

 • Tila- ja avainasiat

Laitosneuvosto / Department Council

Kokoonpano (varajäsen)

 • prof. Mats Gyllenberg, laitoksen johtaja
 • prof. Kari Astala (prof. Juha Oikkonen)
 • prof. Matti Lassas (prof Samuli Siltanen)
 • prof. Xiao Zhong (prof. Jukka Corander)
 • prof. Eero Saksman (prof. Antti Kupiainen)
 • opintoasiainsuunnittelija Terhi Hautala (hlöstösuunnittelija Satu-Maija Meldo)
 • yliop.leht. Petri Ola (yliop.leht. Ilkka Holopainen)
 • tohtorikoulutettava Teemu Saksala (tohtorikoulutettava Petri Tuisku)
 • yliop.leht. Sirkka-Liisa Varvio (yliop.leht. Dario Gasbarra)
 • Topias Tolonen (Maija Karevuori)
 • Juuso Nieminen (Antti Koivurova)
 • Nea Rantanen (Veera Nenonen)
 • Auli Salmi (Elsa Pekkarinen)

Seuraavat kokoukset / Next Department Council meetings

2017: 17.1  7.2.  7.3.   4.4.   9.5.   6.6.

Laitosneuvostossa käsiteltävät pro gradu -tutkielmat
(vain laitosneuvoston jäsenille ja varajäsenille)

Laitosneuvoston kokousten pöytäkirjoja

Pöytäkirjat tulevat näkyviin verkkosivulle kun pöytäkirjan tarkastajat ovat ne hyväksyneet

Pöytäkirjat syyslukukaudesta 2012 alkaen

Hallintojohtajan 10.9.2012 tekemän päätöksen mukaan pöytäkirjoja ei saa julkaista avoimilla verkkosivuilla. Siksi yo. linkin toimiminen edellyttää, että kirjaudut tälle sivulle sivun ylälaidassa.

2012

31.1. 28.2. 3.4. 15.5. 29.5.

2011

1.2. 1.3. 5.4. 3.5. 31.5. 21.6. 6.9. 11.10. 29.11. 13.12.

2010

2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 8.6. 7.9.
5.10. 9.11. 23.11. 7.12.

Johtoryhmän kokousten pöytäkirjoja

2009

2.2. 2.3. 30.3. 1.6. 10.8. 7.9. 29.9. 26.10. 30.11. 22.12.

2008

14.1. 4.2. 3.3. 31.3. 28.4. 26.5. 30.6. 11.8. 1.9. 29.9. 10.11. 1.12. 15.12.

2007

15.1. 5.2. 5.3. 2.4. 7.5. 4.6. 13.8. 3.9. 1.10. 29.10. 3.12. 17.12.

2006

9.1. 30.1. 6.3. 10.4. 8.5. 29.5. 7.8. 28.8. 25.9. 23.10. 20.11. 18.12.

2005

4.1. 31.1. 28.2. 18.3. 25.4. 30.5. 8.8. 5.9. 3.10. 31.10. 28.11. 19.12.

2004

5.1. 2.2. 8.3. 5.4. 10.5. 24.5. 7.6. 25.8. 6.9. 4.10. 1.11. 22.11. 20.12.

 • No labels