Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hallinto

Yliopistopalvelut laitokselle

Toimistopäällikkö Hannu Honkasalo:

 • Laitoksen hallinnosta vastaava henkilö (opinto-, talous- ja henkilöstöhallinto). Lomalla 22.9.2016 alkaen ja eläkkeellä 1.12.2016 alkaen.
 • Esittelijä laitoksen johtajalle ja laitosneuvostolle (tehtävä siirtynyt hallintopäällikkö Pirjo Mularille)
 • Laitoksen tila-asiat (siirtynyt palvelukoordinaattori Arja Laaksolle)
 • Opintoasioista mm. seuraavat: Matematiikan opintojen hyväksiluku, harjoitteluasiat, opiskelijavaihto, JOO-asiat, vastaavuustodistukset aineenopettajan pätevyyttä varten (ota näissä asioissa yhteyttä koulutussuunnittelija Terhi Hautalaan tai Erica Runolinnaan), matematiikan perusopintokokonaisuudet (Ilkka Holopainen hoitaa).

Henkilöstökoordinaattori Johanna Hietikko:

 • Henkilöstöasiat
 • Apurahat, palkkiot
 • Tapaturmayhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Inkeri Sundqvist (toimii Terhi Hautalan perhevapaan sijaisena)

 • Opinto-ohjaus / Study counselling (erityisesti aineenopettajankoulutus)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, aineenopettajan koulutus)
 • Lisäaikahakemukset (erityisesti aineenopettajankoulutus)
 • Uusien opiskelijoiden orientointi
 • Aineenopettajan koulutus

Koordinaattori Elvira Hyvönen:

 • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
 • European Mathematical society
 • Verkkosivujen päivitys/viestintä
 • Flamma-intranet (pääkäyttäjä)
 • ATK-yhdyshenkilö
  • Käyttöluvat
  • Kiintiöiden hallinnointi ja seuranta
  • Sähköpostilistat

Koulutussuunnittelija Erica Runolinna:

 • Opinto-ohjaus / Study counselling (erityisesti matematiikan opiskelijat)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, matematiikan yleinen linja)
 • Lisäaikahakemukset (erityisesti matematiikan opiskelijat)
 • International students and orientation for international students
 • Pro gradut

Sihteeri Minna Lauri (minna.lauri@helsinki.fi, p. 02941 50363)

 • Toimistotarvikeet
 • Yleishallinto

Palvelukoordinaattori Arja Laakso (arja.laakso@helsinki.fi, p. 02941 22990)

 • Tila- ja avainasiat

Laitosneuvosto / Department Council

Kokoonpano (varajäsen)

 • prof. Mats Gyllenberg, laitoksen johtaja
 • prof. Kari Astala (prof. Juha Oikkonen)
 • prof. Matti Lassas (prof Samuli Siltanen)
 • prof. Pentti Saikkonen (prof. Jukka Corander)
 • prof. Eero Saksman (prof. Antti Kupiainen)
 • opintoasiainsuunnittelija Terhi Hautala (hlöstösuunnittelija Satu-Maija Meldo)
 • yliop.leht. Petri Ola (yliop.leht. Ilkka Holopainen)
 • tohtorikoulutettava Teemu Saksala (tohtorikoulutettava Petri Tuisku)
 • yliop.leht. Sirkka-Liisa Varvio (yliop.leht. Dario Gasbarra)
 • Topias Tolonen (Maija Karevuori)
 • Juuso Nieminen (Antti Koivurova)
 • Nea Rantanen (Veera Nenonen)
 • Auli Salmi (Elsa Pekkarinen)

Seuraavat kokoukset / Next Department Council meetings

30.8., 13.9. (ylimääräinen kokous), 11.10., 1.11., 29.11., 20.12.2016 . 

Laitosneuvostossa käsiteltävät pro gradu -tutkielmat
(vain laitosneuvoston jäsenille ja varajäsenille)

Laitosneuvoston kokousten pöytäkirjoja

Pöytäkirjat tulevat näkyviin verkkosivulle kun pöytäkirjan tarkastajat ovat ne hyväksyneet

Pöytäkirjat syyslukukaudesta 2012 alkaen

Hallintojohtajan 10.9.2012 tekemän päätöksen mukaan pöytäkirjoja ei saa julkaista avoimilla verkkosivuilla. Siksi yo. linkin toimiminen edellyttää, että kirjaudut tälle sivulle sivun ylälaidassa.

2012

31.1. 28.2. 3.4. 15.5. 29.5.

2011

1.2. 1.3. 5.4. 3.5. 31.5. 21.6. 6.9. 11.10. 29.11. 13.12.

2010

2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 8.6. 7.9.
5.10. 9.11. 23.11. 7.12.

Johtoryhmän kokousten pöytäkirjoja

2009

2.2. 2.3. 30.3. 1.6. 10.8. 7.9. 29.9. 26.10. 30.11. 22.12.

2008

14.1. 4.2. 3.3. 31.3. 28.4. 26.5. 30.6. 11.8. 1.9. 29.9. 10.11. 1.12. 15.12.

2007

15.1. 5.2. 5.3. 2.4. 7.5. 4.6. 13.8. 3.9. 1.10. 29.10. 3.12. 17.12.

2006

9.1. 30.1. 6.3. 10.4. 8.5. 29.5. 7.8. 28.8. 25.9. 23.10. 20.11. 18.12.

2005

4.1. 31.1. 28.2. 18.3. 25.4. 30.5. 8.8. 5.9. 3.10. 31.10. 28.11. 19.12.

2004

5.1. 2.2. 8.3. 5.4. 10.5. 24.5. 7.6. 25.8. 6.9. 4.10. 1.11. 22.11. 20.12.

 • No labels