Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moniste 1: Kognitiotieteen taustateorioita

v 2.0
Kevät 2009

Tämä opintomoniste on osa Helsingin yliopiston & Avoimen yliopiston kurssin Cog121 Tieteellinen Päättely & Selittäminen Kognitiotieteilijöille oppimateriaalia.

Kurssimoniste I käsittelee joitakin kognitiotieteen ja sen lähialueiden teorioita. Tämä opintomoniste ei ole oppikirja, joka kävisi systemaattisesti läpi kognitiotieteen keskeiset alueet, vaan se on tarkoitettu kurssin tehtävien tekemisen tueksi.

Siihen on koottu suuri määrä materiaalia aikaisempien vuosien monisteista, Powerpoint-esityksistä ja kalvoista.

Ensisijaisesti materiaali on kirjoitettu tukemaan Tieteellinen Päättely & Selittäminen Kognitiotieteilijöille-luentokurssia. Käsiteltävät asiat ovat kuitenkin niin yleisiä, ja kognitiotieteen taustateorioiden osalta sellaisia että ne todennäköisesti tulevat vastaan monessa yhteydessä, että materiaalista on toivottavasti hyötyä myös muiden kognitiotieteen perusopintojen kurssien suorittamisessa.

Vaikka tämän perusopintokurssimateriaalin ensisijainen kohdeyleisö onkin kognitiotieteen ensimmäisen vuoden perusopiskelijat (ja Avoimen yliopiston opiskelijat) joilla ei ole takana yliopisto-opintoja, toivon että materiaali ja siihen liittyvä kurssi antaisi uusia näkökulmia ja oivalluksia myös niille sivuaine (ja pääaine) opiskelijoille joilla jo on takana tieteellisiä yliopisto-opintoja.

  • No labels