Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmän wikialue. Vaikuttavuuden arviointiryhmän postituslista: digi-vaikuttavuus(at)helsinki.fi

Ajankohtaista

12.10.2015 SFS-ISO 2789 (Tieto ja dokumentointi. Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi) kirjastojen käyttöön.

Kansalliskirjasto selvittää mahdollisuutta hankkia Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi yhteishankintana kirjastojen käyttöön.  Kirjastot, joiden hankkimiin aineistoihin standardi ei kuulu, voivat ilmoittaa halukkuutensa e-lomakkeella 30.10.2015 klo 15.00 mennessä. Kiinnostuneihin otetaan yhteyttä marraskuun 2015 loppuun mennessä.

E-lomkake on osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/64401/lomake.html

12.10.2015 Tietoa kirjastojen kansallisesta käyttäjäkyselystä:  Kirjastojen käyttäjäkyselyn wiki


KINE 2015 Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät järjestetään Lahdessa 1.-2.10.2015.

Päivien yhteydessä järjestetään vaikuttavuuden arvioinitiryhmän vuotuinen seminaari torstaina 1.10.2015 klo 13.00-16.30.

KINE 2015 -tapahtuman sivut ja esitysten taltioinnit: https://kine2015.wordpress.com/

26.-29.5.2015 Kirjastopalvelujen mittaamista ja arviointia käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestetään Pariisissa. Vaikuttavuuden arviointiryhmän jäseniä osallistuu konferenssiin puhujina ja seminaarien puheenjohtajina.  Lisätietoa konferenssin sivuilta.

23.12. 2014 Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston tilastointiopas, KITT2-käyttäjän käsikirja 2015 on julkaistu.

29.10.2014 Kirjastojen yhteinen seminaari  "Vaikuttavuuden arvo" pidettiin 29.10. klo 9.30-15 Helsingin kaupunginkirjaston auditoriossa. Tilaisuuden ohjelma ja esitykset löytyvät Kansalliskirjaston verkkosivuilta.

27.-30.5.2014 Kirjastopalvelujen mittaamista ja arviointia käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestettiin Istanbulissa, Turkissa.
Lisätietoa konferenssin sivuilta.

28.4.2014 Ison-Britannian kulttuuri- media- ja urheiluministeriön teettämässä tutkimuksessa kirjastossa käyminen osoittautui yhdeksi eniten onnellisuutta lisäävistä harrastuksista. Lue tutkimusraportti!

3.12.2013 Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä järjesti kaikille kirjastoille yhteisen seminaarin, jonka aiheena oli tilasto- ja muun datan hyödyntäminen kirjaston strategian toteuttamisessa. Seminaari pidettiin klo 10-16 Helsingin kaupunginkirjaston auditoriossa ja siihen saattoi osallistua myös Adobe Connect-etäyhteydellä. Ohjelma ja esitykset osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1379674695826.html

23.10.2013 Kirjastoverkkopäivillä pidetään kirjastosektorien yhteinen workshop otsikolla "Matoja vai piirakoita? - Tiedon havainnollistaminen kirjaston johtamisessa ja kehittämisessä."  Lisätietoa Kirjastoverkkopäivistä sekä ilmoittautumisohjeet osoitteessa http://kirjastoverkkopaivat.kansalliskirjasto.fi

29.4.2013 Kirjastojen kolmanteen kansalliseen käyttäjäkyselyyn vastasi lähes 35 000 asiakasta. Kysely toteutettiin samanaikaisesti yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoissa sekä useissa erikoiskirjastoissa ja yleisissä kirjastoissa. Lisätietoa ja kyselyn raportit Kansalliskirjaston verkkosivuilla. Esimerkkianalyysi Oulun kaupungikirjaston tuloksista. Lisää materiaaleja käyttäjäkyselyn wikissä.

16.4.2013 Bill & Melinda Gates -säätiö on julkaissut laajan kyselytutkimuksen yleisten kirjastojen vaikutuksista EU-maissa. Myös Suomen yleiset kirjastot olivat mukana tutkimuksessa. Hankkeen loppuraportti sekä Suomen tulokset on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kansainvaelinen_ja_eu-yhteistyoe/

29.11.2012 KITT-tietokannan kehittämisprojekti (KITT2) etenee: aikataulu ja lisätietoa

28.11.2012 Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Helsingissä: Ohjelma ja lisätietoa

21.-25.5.2012 Neljäs kirjastojen ja niiden palveluiden laadullista ja määrällistä mittaamista käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestettiin Irlannin Limerickissä. Vaikuttavuuden arviointiryhmän jäsenten esityksiä:
Markku Laitinen (keynote-esitelmä): The Power of Data - Advocating for Library by Showing Evidence of Impact
Jarmo Saarti & Markku Laitinen: Evaluating the Effects of Library Eresources and IL tuition on the Research Outcomes in Finnish Top Universities and the Quality of the Statistical Data Collected
Anna Niemelä: The Impact of Library Services on Customers’ life Findings from the the National User Survey of Finnish Libraries

17.1.2012 Talven 2012 tilastovalmennusohjelma kirjastoille kokonaisuudessaan: pdf-tiedosto

12.1.2012 Tilastovalmennuskiertue yleisille kirjastoille starttaa tammikuussa: Ohjelma pdf-tiedostona

14.4.2011 Vaikuttavuuden arviointiryhmä järjesti 13.4.2011 aivoriihen, jossa pohdittiin e-aineistojen mittaukseen liittyviä kysymyksiä ja mittareita: (pdf-tiedosto)

21.3.2011 Vaikuttavuuden arviointiryhmän hyväksymä esitys kirjastotoiminnan arvioinnissa käytettäväksi mittaripaketiksi: (pdf-tiedosto)

18.6.2010 Britanniassa on tehty laaja e-lehtien käyttöä, arvoa ja vaikuttavuutta käsittelevä tutkimus, joka löytyy osoitteesta

http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/e-journals-their-use-value-and-impact

22.2.2010 - Vaikuttavuuden arviointiryhmän vanhan ja uuden kokoonpanon yhteiskokous 2.3.2010 klo 9-12 Helsingissä. Esityslista ja tarkemmat tiedot viimeistään 24.2.2010.

30.9.2009 - Vaikuttavuuden arviointiryhmän ja KITT-ohjausryhmän yhteisessä kokoontumisessa laadittiin esitys ryhmien jatkoksi. Koska ryhmien toimenkuvat sivuavat toisiaan ja tiivis yhteistyö niiden välillä on tarpeen, päätettiin yhdistää aiempi vaikuttavuuden arviointiryhmä ja KITT-ohjausryhmä siten, että kirjastosektorit nimeävät uuteen ryhmään kaksi edustajaa, joista toinen erikoistuu johtamiseen ja toinen tilastoihin.

Hakusanan katkaisu *-merkillä

  • No labels