Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VideoFunet asiantuntijaryhmän wiki

Tämä wiki-sivusto toimii toistaiseksi VideoFunet asiantuntijaryhmän sisäisenä työ- ja tiedoitusalueena, toimien samalla puolijulkisena tiedotuskanavana ryhmän toiminnasta ja tekemisistä.

Asiantuntijaryhmä koostuu ensisijaisesti Funet-verkon piirissä toimivien instituutioiden (mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset) videoteknologian parissa työskentelevistä henkilöistä. Ryhmän toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja uudet osallistujat ovat tervetulleita. Ryhmässä käsitellään niin uusia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia kuin kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisten palvelujen suunnittelemista ja kehittämistä. Ryhmä kokoontuu videoneuvottelutekniikalla järjestettävin kokouksin noin kerran kuukaudessa.

Lisätietoja:

VideoFunet -palvelusivusto (sisällöllisesti vanhentunut, päivitys työn alla)

Ryhmän epävirallinen VideoFunet-ryhmätyöalue Ningissä.

VideoFunet asiantuntijaryhmänkuvaus (CSC:n sivuilla)

Kokouskutsuja ja pöytäkirjoja (tässä wikissä; oikealla olevissa linkeissä)

Koordinaattori:

Vesa Savolainen, Funet-asiakkaat ja tuotteet, CSC  • No labels