Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen opiskelu Helsingin yliopistossa

Tilastotiedettä voi opiskella pääaineena sekä matemaattis-luonnontieteellisessä että valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tilastotiede on yliopiston suosituimpia sivuaineita. Tilastotieteen opettajia ja tutkijoita työskentelee sekä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella että sosiaalitieteiden laitoksella, jotka yhdessä vastaavat opetuksesta ja tutkintovaatimuksista.

 

(info) Lisätietoja löytyy laitosten omilta opiskelusivuilta (linkit sivujen vasemmassa reunassa).

  • No labels