Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen opiskelu Helsingin yliopistossa

Tilastotiedettä voi opiskella pääaineena sekä matemaattis-luonnontieteellisessä että valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tilastotiede on yliopiston suosituimpia sivuaineita. Tilastotieteen opettajia ja tutkijoita työskentelee sekä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella että sosiaalitieteiden laitoksella, jotka yhdessä vastaavat opetuksesta ja tutkintovaatimuksista.

Tutkintovaatimukset

Pääaineopiskelijalle: 2014-2016 | 2012-2014 | 2011-2012 | 2010-2012 | 2008-2010

Sivuaineopiskelijalle: 2014-2016 |2012-2014 | 2011-2012 | 2010-2012 | 2008-2010

 

 

(info) Lisätietoja löytyy laitosten omilta opiskelusivuilta (linkit sivujen vasemmassa reunassa).

  • No labels